ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Με τον έλεγχο πρόσβασης αντικαθίσταται μερικώς η ανάγκη παρουσίας κάποιου ατόμου σε χώρους όπου χρειάζεται να γίνεται καταγραφή των στοιχείων του επισκέπτη, της ημερομηνίας και της ώρας εισόδου. Το σύστημα αυτό αποτρέπει άτομα χωρίς δικαίωμα πρόσβασης να εισέλθουν εντός ενός χώρου. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεστε από τα συμβατικά κλειδιά ενώ έχετε τη δυνατότητα ελέγχου της ώρας εισόδου και εξόδου (ωρομέτρηση) κάθε επισκέπτη.


Στην EYECAT μπορείτε να βρείτε καινοτόμες λύσεις με μεγάλο εύρος εξοπλισμού.

Με βάση τις δικές σας ανάγκες, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:

  • Αυτόνομο Καρταναγνώστη
  • Καρταναγνώστες με κεντρική μονάδα ελέγχου
  • Αυτόνομο Δακτυλοσκοπικό Αναγνώστη
  • Αυτόνομο Πληκτρολόγιο

Επικοινωνία

Δελφών 175
Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 310485
Κιν.: 6977 407928 (Ραπτόπουλος Νίκος), 6944 427996 (Κοντονικόλας Ανδρέας)
Fax: 2310 310467
E-mail: info@eyecat.gr, info@synagermoi-thessaloniki.gr